W dniu 02.09.2021 podczas XXVII Zjazdu PTChO w Poznaniu odbyło się spotkanie Konsultanta krajowego z Konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie chirurgii onkologicznej na którym omówiono bieżącą działalność Konsultanta oraz aktualne problemy dotyczące działalności Oddziałów Chirurgii Onkologicznej w kraju.

W dniu 06.04.2021 odbyło się robocze spotkanie Konsultanta Krajowego z Zespołem ekspertów ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii onkologicznej, na którym omówiono założenia nowego programu specjalizacji zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020 z późn.zm.).